LightWEB
LightWeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 


"Ein gard der kvalitet, helse, og
respekt for jord og dyr kjem først."

 
K U R S   &   F O R E L E S N I N G A R

Vi tilbyr eit variert utvalg kurs og forelesningar innafor våre interesseområder

Naturleg hestehald og barfottrim
Hestetrening
Økologisk landbruk og kulturlandskapsforvaltning
Ressursar på garden - ressursanalyse og forretningsplan


 
 
 
H E S T A R   &   D Y R   P Å   G A R D E N
N O K R E   T I L S A L G SH O V S T Ø T T A
H O O F J A C K


P E R C H E R O NP I N T OA N S U R
B O M F R I   S A LS A L G   A V
B A R F O T H E S T A RG A M L E
H U S D Y R R A S E RV E S T E R L A N D S K
F J O R D F EV I L L S A U

 


S M Å L E N S G Å S

 

 
Ø K O L O G I S K   L A N D B R U K

Økologisk landbruk går ut på at ein legger til rette for jordorganismene slik at jorda er mest mogleg levande. Plantene vi dyrkar er eit produkt av mikrolivet.
Og det er til sist også dyr og menneske.


Gardsbesøk og safari i kulturlandskapet. Har du lyst til å besøke ein økologisk gard eller oppleve eit levande kulturlandskap på Helgelandskysten? Vi tar imot grupper inntil 30 personar for omvisning, opplevingar og aktivitetar. Ta kontakt for meir informasjon og avtale.
 
 


A B O N N E M E N T   P Å   F R U K T / G R Ø N T

Vi tilbyr ferske økologiske grønsaker og frukt levert direkte til deg kvar 14. dag.
Leveringsdistrikt: Nesna og Rana


Vi har gått inn i samarbeid med Vidar Grøtting i Økomat Innherred for å kunne levere økologisk mat av best mogleg kvalitet og ein grei pris.  Det betyr at du kan gå inn på www.okomat.no og registrere deg som kunde eller bestille varer. Du vil som før få nokre varer vi sjølv har dyrka i Handnesgården.  Ellers tar Vidar inn varer først og fremst frå Trøndelag, men supplerer frå resten av landet og import der det er nødvendig.  Alt er sjølvsagt økologisk!


 

N A T U R L E G   H E S T E H A L D

Leve i ein flokk, ute året rundt, stadig på vandring, ete forskjellige planter, utan sko, utan dekken, utan tvang.

Det ligg djupt i hesten sin natur å høyre til ein flokk i alle faser av livet.  Eit byttedyr må alltid vere på vakt mot angrep av rovdyr og i flokken går denne jobben på omgang.  Dei andre hestane kan då kvile i fred, ete i fred eller stelle kvarandre i fred.  Samhandling med andre hestar er i tillegg viktig for at føllet og unghesten skal lære god oppførsel.  Det er vitalt for hesten sin helse å høre til i ein flokk. 

 
V E L K O M M E N
 
 
 

O M   G A R D E N

Garden er godkjent av Debio som økologisk dreven sida 1994, og produkta våre er dermed garantert dyrka etter dei strengaste retningsliner.

På eit sørvendt nes på Handnesøya i Nesna kommune finn du Handnesgarden. Handnesgarden er ein eldgamal gard med røtter tilbake til steinalderen. Garden har vore høvdingesete i jernalder og vikingtid og har vore handelssete og sorenskrivargard i nyare fortid.
A R B E I D   P Å   G A R D E N

Lærlingar & praiktikantar. Onnehelp.

Du kan sende eit brev/mail og skrive litt om deg sjølv og kvifor du vil arbeide her.
Vi tilset folk gjennom heile året.


Adresse: N-8724 Saura
      Telefon: +47 75 05 73 97      Mobil: +47 958 95 061      E-post: kleo@handnesgarden.no© Designa Det


 

 

© LightWeb