LightWEB
LightWeb

P E R C H E R O N

Spar ryggen når du trimmar hovane med HoofJack


Percheron er ein av dei største hesterasene. Den er omlag 160-170 cm høg og veger 750- 1000kg. Den er svart eller skimmel. Og stammar frå Perche I Frankrike. Percheronhestens opphav ser ut til å være svært gamalt. Den byggjar opprinneleg på lokale tunge hesteraser fra Perche i Frankrike, men mykje orientalsk blod har påvirka avlen sida det åttande århundre. Sida den gong har både araberhingstar og spanske hingstar vært kryssa inn ved flere høve.  I avlen har ein lagt stor vekt på å få fram ein rask og sterk hest med eit kvikt temperament.  Ein kan til og med seie at Percheronhesten er en araber, bare forstørra av klimaet og det jordbruksarbeidet den har vore bruka til. Fleire Percherontypar forekjem; frå lettare typer til meget tunge trekkhester. Som et resultat av tidligere tiders avl, framstår Percheron hesten i dag som En mektig og edel trekkhest med gode bevegelser som gjør at den egner seg godt til både kjøring, ridning og arbeid i jord og skogbruk. Percheron er den einaste tunge rasen med skråstilt skulder.  Noko som gir lange, gliande rørsler, og som gjer denne rasen egna til dressur til trass for storleiken.

Adresse: N-8724 Saura
      Telefon: +47 75 05 73 97      Mobil: +47 958 95 061      E-post: kleo@handnesgarden.no© Designa Det


 

 

© LightWeb