LightWEB
LightWeb

S M Å L E N S G Å S

Smålensgåsa har lange tradisjonar i Noreg, men er idag utkonkurert som produksjonsdyr. Det er bare eit lite antall individ att , og dei vert rekna som verneverdige av Nordisk Genressursutvalg.

I Handnesgarden finn vi den eine av to bevaringsbesetninger for denne gåserasen. Besetningen består av omlag 20 vaksne dyr, og formerar seg ved naturleg ruging. Brukarane har hatt denne gåseflokken i 19 år, og består av fine rasetypiske gjess. Dei går fritt på garden og held tunet kortklipt.

Om smålensgåsa står det i N. Ødegaard si husdyrlære frå 1920:

Av racer er det flere, det er ogsaa en norsk race, smaalensracen kaldet. Det er en liten vakker gaas med mørkt hode, graaskjegget buk og rygg, forøvrig hvit. Den verper ikke meget (14-16 egg om aaret) og er ikke storheller (vekt 5-6kg), men den er nøisom og haardfør, en sikker ruger og god gåsemor.

Adresse: N-8724 Saura
      Telefon: +47 75 05 73 97      Mobil: +47 958 95 061      E-post: kleo@handnesgarden.no© Designa Det


 

 

© LightWeb